[Bài Dự Thi] “Ta cứ thong dong – Mặc đời nhương nhiễu”

Tháng Mười Hai 13, 2018 4:39 sáng

Thảo Ly - Ta cứ thong dong - Mặc đời nhương nhiễu

“Ta cứ thong dong – Mặc đời nhương nhiễu”

Người nói rồi quên
Chỉ mình buồn mãi
Tự dưng phải dại
Cất mãi trong lòng.
Ta cứ thong dong
Mặc đời nhương nhiễu
Lòng ta, ta hiểu
Người nghĩ, mặc người!
Chăm xinh, chăm cười
Chăm duyên, chăm dáng
Chăm nhận lương tháng
Chăm chuyện mình thôi!

Thảo Ly

Bài viết liên quan

[Bài Dự Thi] Đà Lạt - Hẹn ngày gặp lại

“Ta cứ thong dong – Mặc đời nhương nhiễu” Người nói rồi quên Chỉ mình buồn mãi Tự dưng phải...
My Phạm - _Đà Lạt - Một giấc mộng đêm hè_

[Bài Dự Thi] Đà Lạt - Giấc mộng đêm hè

“Ta cứ thong dong – Mặc đời nhương nhiễu” Người nói rồi quên Chỉ mình buồn mãi Tự dưng phải...
Khánh Linh - _Tôi đến Đà Lạt - một chiều đông trở gió”

[Bài Dự Thi] Tôi đến Đà Lạt, một chiều đông trở gió

“Ta cứ thong dong – Mặc đời nhương nhiễu” Người nói rồi quên Chỉ mình buồn mãi Tự dưng phải...